bbrnr

450-5484880-1

Forhus i to etager med gavlkvist over midten, Hvidmalede facader; tag- og gavlgesimser; tag med tagkviste tækket med blåglaserede tagsten.

En tidligere enkel erhvervsbygning, der i nyeste tid er blevet ombygget til boliger i noget, man kunne kalde ”finere villastil”.