bbrnr

450-5484843-1

Forhus på fire fag, en etage med gavlkvist over midten opført 1897. Facade i blankt murvæk med buestik over vinduerne og taggesims med tandsnit. Tag med blåglaserede sten og skorsten.

Et pænt lille hus; de glaserede tagsten er dog lidt uheldige til det lille enkle murermesterhus.