bbrnr

450-791-1

Lille forhus på fire fag opført 1898 bestående af to etager med gavlkvist over de to østlige fag. Facaden står i røde sten over grå sokkel. Vinduesindfatninger og gesimser i formsten, taggesims med tandsnit. Vinduer med helruder med brune rammer og moderne dør.

Et tidstypisk murermesterhus med fine detaljer, der omkring 1970 har fået ”parcelhusdør” og helruder; huset bør have dannebrogsvinduer med koblede rammer og mere original hoveddør.