bbrnr

450-5484778-1

Dronningensvej 18:

Stor hjørneejendom i tre etager med hjørnetårn, seks fag mod Dronningensvej og fem fag mod Korsgade. Facaderne står i røde sten over cementpudset sokkel; i underetagen rundbuede vinduer, i anden etage vinduer med fronton i profilsten over; under vinduerne profilerede båndgesimser; taggesims med hvidt frisebånd. Tårnet har fladt tag med smedejernsgitter; skifertag med originale tagkviste med udskåret træværk.

Opført 1900 for murermester Johannes Petersen. En flot ”storbyejendom” med intakt bevarede detaljer, bl.a. døre og butiksvinduer, tårnet osv. i tidstypisk nyrenæssance.

Dronningensvej 18B:

Forhus på tre etager, to brede fag. Facaden står i blank rødstens mur over grå sokkel; vandrette murblændinger og original hoveddør. Tegltag med taskekvist i hele husets bredde.

Anonymt etagehus, der fortsætter proportionerne fra hjørneejendommen.