bbrnr

450-5484403-1

Ejendomskompleks med hovedbygning mod Adelgade i fire etager, sidefløj mod Dronningensvej i tre etager og sidefløj mod Vestervoldgade i to etager.

Facaderne mod Adelgade og Dronningensvej er enkle med taktfaste rækker af store vinduer samt butiksindretning i stueetagen; fløjen mod Vestervoldgade er udformet med vinduesbånd i anden etage, stueetagen er indrettet til butiks- og lagerformål og har delvist lukkede facader.

Adelgade 8 og Dronningensvej 2 er opført i 1970 efter nedrivning af det tidligere ”Hotel Royal” fra 1880´erne og et tidstypisk stykke modernistisk arkitektur fra 70’erne, især i facaden mod Adelgade. Bygningen har lave tage beklædt med tagpap og skrå zinkbeklædt stern. Hjørnet mod Vestervoldgade er i stil opført som Vestervoldgade 36-38 fra 1959.

Helhedsindtrykket er blevet forbedret efter vandskuringen af den oprindelige beklædning med kalksandsten. Ved en evt. ombygning bør hovedindtrykket af lys moderne facade mod Adelgade bibeholdes, baldakiner i stuetage væk og indtrykket af en modernistisk bygning bevares.