bbrnr

450-5484733-1

Forhus opført 1879 i en etage, fem fag. Facade i blankt murværk med fladbuede bånd over vinduerne i lyse sten samt rigt udsmykket taggesims med konsolfrise og tandsnitfrise. Skifertag med to skorstene. Mod syd samme facadeudformning, men med en tofags gavlkvist over midten med dekorativt spærværk under tagudhænget.

Et interessant hus med nygotiske træk – men ikke tilstrækkeligt vedligeholdt og uheldigt præget af de uens og i forhold til arkitekturen forkerte vinduer og den moderne hoveddør. (Foråret 2023: Under ombygning. Opdateres efter endt ombygning)