bbrnr

450-5484729-1

Forhus i to etager, otte dobbeltfag langt med to tofags gavlkviste. Facaden er hvidmalet; i underetagen helt ombygget med lave trefags ”funklis”-vinduer, mens overetagen står mere intakt med rækken af små vinduespar og profilerede båndgesimser. Mod øst en etages udbygning med fladt tag samt stor stålaltan i gavlen.

Opført som privathus 1878-79 for konsul H. W. Clausen. I 1919 købt og ombygget af ”Husholdningsforeningen for Statsansatte i Nyborg”, ombygget 1929. 1963-1971 ejet af HB, Hovedstadens Brugsforening med butik, indtil HB købte Rasmus Møllers Gård i Nørregade.

Den hvide kulør på facaderne strider mod husrækkens helhed. Det kunne afhjælpes på to måder: enten en afrensning af facaden, så der i hvert fald i anden etage retableres blank mur, mens underetagen formentlig må forblive pudset – eller malet i en dæmpet brunrød farve (umbra).