bbrnr

450-5484721-1

Bygningsanlæg bestående af en tilbagetrukket hovedbygning i en etage med tofags gavlkvist over midtrisalitten. Til begge sider fremspringende tilbygninger, mod øst i form af en karnap, mod vest i form af en toetagers portbygning med stor indkørselsport opført 1988. Facaderne står i røde sten over mørkgrå sokkel. Under stueetagens vinduer to parallelle profilerede og pudsede kordongesimser, ditto taggesims og pudsede indfatninger om alle vinduer. Portbygningen fra 1988 har tegltag, den ældre bygning har skifertag, gavlkvistene er med udhængende tag med vindskeder. Mod syd har bygningerne næsten identiske facader, men gårdspladsen er i dag belagt med grus; her er bevaret en betonbunker fra Anden Verdenskrig.

Midterbygningen er opført 1873 som villa for mægler og skibsreder H. Friis. 1919 købt og ombyget af K.F.U.M, og senere indrettet til hotelvirksomhed. Et flot anlæg – og interessant, at man i 1936 midt i ”funkistiden” har videreført den historicistiske arkitektur, da ejendommen blev indrettet til hotel, for at bibeholde helhedspræget. Huser i dag Hotel Villa Gulle.

Forpladsen bør, hvis den ikke bruges til parkering for hotellet, udlægges som forhave eller grønt område.