bbrnr

450-5484720-1

Ejendom med hjørner til både Havnegade og Østervoldgade, to etager. Midt på facaden mod Adelgade en risalit med tårnopbygning med spir og vejrfløj; desuden er hjørnefagene markeret med kvistgavle. Facader i blank rødstensmur over gråpudset sokkel. I underetagen rundbuede vinduer med pudsede buer over, flankeret af murankre, i anden etage blændingsfriser over fladbuede vinduesåbninger. Båndgesims under anden etages vinduer samt taggesims og blændingsfrise under tårntaget. Over indgangen i hjørnet af Østervoldgade et cementrelief med overflødighedshorn/ kransekagehorn og initialerne W H 1896/ AFJ 1916, og i risalitten årstallet 1896 i murankre. Skifertag med tagkviste.

Opført 1896 for bagermester Fr. Wilhelm Hansen med bagerforretning og værtshus rummede og desuden i begyndelsen af 1900-tallet telegraf- og telefoncentral. Et flot og festligt hus, fortrinsvis i italiensk renæssance.  Alt i alt fint bevaret og vedligehold; butikken på hjørnet ved Østervoldgade burde dog have mere diskret skiltning.