bbrnr

450-5484858-1

Forhus i en etage, fem fag med gavlkvist over midten. Facaderne står i blank rød mur over lys pudset sokkel, med murede vinduesindfatninger med frontoner og brystningsblændinger under vinduerne samt i gavlen mod nord hoveddør med indfatning i form af pilastre og fronton. Skifertag med udhæng og originale vindskeder og to originale tagkviste.

Bygningen opført 1894 af murermester Lars Jensen står velbevaret og næsten intakt; kun den moderne hoveddør mod nord bør ved lejlighed erstattes af en original tofløjet fyldingsdør. Garagebygningen nord for bygningen passer ikke til bygningen.