bbrnr

450-5484776-1

Villabygning i to etager over høj kælderetage med tilbygning i syd i en etage samt mod nord en tilbygget tårnbygning. Alle facader står i dag pudsede og gulmalede med enkelte murbånd. Lave skifertage med tagudhæng, på tårnet kronet af vindfløj, på udbygningen i syd afsluttet med et opbygget ovenlys. Mod syd tilbygget restaurantbygning med fladt built-up-tag, mod nord en opbygget trappe med rampe og mod øst tilbyggede altaner i træværk med gelændere i krydsmønster.

En af byens allerførste herskabsvillaer, opført på Prins Frederiks Bastion 1876 som bolig og kontor for overauditør Bjerre. Fra 1924 til 1968 hjemsted for K.F.U. Bygningen er i italiensk villastil med tårnet og de udhængende skifertage, og har muligvis oprindeligt stået i blank mur. De tilbyggede altaner mod voldgraven rimer i stilen nogenlunde med bygningens oprindelige stil, mens den tilbyggede restaurationsbygning ikke passer til bygningen og området.

Villaens omgivelser bør renoveres og plejes, så der igen opstår en fornemmelse af park, samtidig med at der på området syd for bygningen er plads til en markering af den sløjfede bastion (medbevarelse af det flotte træ på p-pladsen). Bygningen har i 2018 gennemgået en facaderenovering med støtte fra kommunens byfornyelsesmidler.