bbrnr

450-5484865-1

Stort forhus i tre etager med afvalmet skifertag med stort udhæng. Hovedfacaden mod Nørrevoldgade er pudset og malet med mørkt malede murdetaljer. Indgangsparti i underetagen med indgang gennem en rundbuet arkade med murpiller. I overetagen vinduer med indramninger og konsoller, omkring midterpartiets tredobbelte vinduesparti runde felter med håndværkets symboler. Overetagen har karakter af mezzanin med små vinduer under det store tagudhæng. Under taget indskriften Borger- og Haandværkerforeningen/ Anno 1897.

Gavlpartierne har samme udformning; mod øst desuden et muret vindfang. Bag hovedbygningen en stor teatersal, muret, men på begge sider forsynet med påbyggede gallerier i træværk; ud for stueetagen udformet som en arkade med buer, i førstesalen er store sprossede vinduespartier. Bag teatersalen en scenebygning, der består af tre dele: først et muret fag i hele teatersalens bredde, derefter en central tårnagtig muret bygning og på siden af denne til begge sider påbygget mindre bygninger med overetagen i pynteligt bindingsværk. I det indre sal og mødelokaler, der er rigt dekorerede.

Opført 1896-97 for Nyborg Borger- og Haandværkerforening efter tegning af arkitekterne Hagemann og Møller, København. En enestående bygning – en af provinsens flotteste og bedst bevarede fællesbygninger fra borgerskabets store tid.

Bygningen er velbevaret og en fredning burde overvejes. For fremtiden bør en mere dæmpet farvesætning, der svarer til den oprindelige facadebehandling, overvejes. Samtidig burde arealerne omkring bygningen restaureres og plejes, så man på en gang får adgang til voldgraven og får lejlighed til at nyde bygningen fra alle fire sider.

I dag huser bygningen kulturinstitutionen "Bastionen".