bbrnr

450-5484851-1

Forhus i fire etager. Facade i rødt murværk, med horisontale båndgesimser og murbånd i formsten og puds. Over vinduerne og i stueetagen tandsnitfelter, og under båndgesimsen en blændingsfrise. I anden etage pudsede stik og i tredje etage pudsede rundbuer over vinduerne. I fjerde etage atter tandsnit over vinduerne samt i midten et fremhævet felt med dekoration i ”Sgraffito”-teknik. Tegltag med stort tagudhæng og tre tagkviste.

En stor og fornem facade i italiensk renæssance – en af byens flotteste eksempler på det sene 1800-tals historicisme. Huset er opført 1898 af murermester A. Andersen.