bbrnr

450-5484852-1

Forhus i to etager, fem fag med helvalmet kvist over midterrisalitten. Facade i røde sten over høj pudset sokkel med båndgesimser i formsten under vinduerne og taget. Desuden dekorative murbånd i gule sten omkring og mellem vinduerne. Skifertag med tagkvist.

Et rimeligt velbevaret hus opført 1895 af murermester A. Andersen og tømrermester Chr. F. Christensen i enkel ”murermesterrenæssance”. Indgangspartiet bør ved lejlighed udskiftes med et mere oprindeligt, og den lille tagkvist til højre for gavlkvisten bør ved lejlighed enten fjernes eller flyttes og forsynes med en pendant i den anden tagflade, så symmetrien overholdes.