bbrnr

450-5484848-1

Forhus i to etager med helvalmet kvistopbygning over risalit. Facade i røde sten over sorttjæret sokkel med pudsede og malede panelbånd med gesimser under vinduerne i begge etager. Ditto taggesims med konsoller; i kvisten er facaden indrammet af dobbelte dværgpilastre. Dobbelt indgangsparti, fælles med Nørrevoldgade 51 med original fyldingsdør. Skifertag med skorsten.

Et fornemt hus opført 1895 af murermester A. Andersen i nyrenæssance; spejlvendt med nr. 51.