bbrnr

450-5484847-1

Forhus i en etage, fire fag med gavlkvist over midten. Facade i rødstens blank mur, inddelt af hvidmalede joniske pilastre. Pudsede og hvidmalede taggesimser og indfatninger i kvisten. Skifertag med skorsten; kvisttag med tagudhæng og frispær.

Endnu et eksempel på ”villastilen” opført 1894 af frøken Anna Rosenthal, fint vedligeholdt. Tilmuringen af den tidligere butik er vellykket; på en gang har man gentaget de to østlige fags vinduer og bevaret det store buestik over det hele.