bbrnr

450-5484846-1

Forhus i en etage, fire fag med gavlkvist over midten. Facade i røde sten over gråpudset sokkel, prydet med murbånd af glaserede sten og dekorativ bladfrise i formsten under taggesimsen. Over vinduer og dør i facaden dobbeltblændinger med rundbuestik. Skifertag med tagudhæng og frispær i kvisten.

Et smukt lille hus opført 1894 af smedemester Grønning i samme ”villastil” som Nørrevoldgade 43. Også her er huset præget i uheldig retning af et nyere indgangsparti i ”parcelhusstil”.