bbrnr

450-5484838-1

Forhus i en etage samt mod vest en toetagers opbygning over indgangspartiet. Facader i røde mursten med bånd og vinduesindramninger i glaserede sten samt taggesims med tandsnit. Delvist tilmuret indgangsparti med nyere dør, med indramning i cementpuds. Skifertag med skorstene.

Opført 1893 af smedemester P. Grønning og blev omtalt som "Frelsens Hærs hus", hvor hele overetagen var ét stort rum med hvælvet loft anvendt til forsamlingslokale. I dette lokale kunne man som annonceret i Nyborg Avis 2/11 1908 gå i "Grønnings Biograf", der var "Godt ventileret. Fri for Staldlugt".

I 1918 blev ejendommen overtaget af biografdirektør S. Christensen og fra 1928 af interessantselskabet "Kino", for derefter i årene 1929-1967 at være hjemsted for ”Højskoleforeningen”. Siden 1997 frimurerloge. Et tidstypisk hus, som passer godt til gadens helhed.