bbrnr

450-5484837-1

Forhus i en etage med gavlkvist over midterpartiet. Huset er opført 1893 med facader i røde mursten med dekorative bånd og vinduesindfatninger med formsten. I vest gavlen indgangsdør med indfatning af pilastre og fronton, også i formsten. Skifertage med stort tagudhæng og tagkvist; under kvistens tag et dekorativt spærværk. Forhave med jernrækværk.

Et meget velbevaret hus; eksempel på den ”schweizerstil”, som omkring 1900 blev forbundet med det tidlige villabyggeri. Huset danneren helhed med forhave og rækværk.