bbrnr

450-5484836-1

Hovedbygning i to etager med fremhævede midterpartier til begge sider. Facader i røde mursten over gråpudset sokkel med båndgesimser af formsten under vinduerne samt taggesimser med konsoller. I underetagen rundbuede vinduer med indfatninger af formsten, i overetagen rektangulære indfatninger. I gavlen mod Birkhovedvej et stort dekorativt felt, båret af et konsolparti; her står årstallet 1894 samt indskriften Naar Herren ikke bygger Huset, da arbeide Bygmestrene forgæves / Oplær den Unge efter hans Vejs Beskaffenhed, selv naar han bliver gammel skal han ikke vige derfra/ Den Flittiges Haand skal komme til at herske, men Ladhed skal vorde trælbunden. Nyere vinduer og indgangsdøre; skiferlagt afvalmet tag med skorstene.

Opført 1894 som Teknisk Skole tegnet af odensearkitekten Emil Schwanenflügel. Et fornemt bygværk i italiensk renæssance med meget smukt murværk.

Ved lejlighed burde vinduer og døre udføres mere i overensstemmelse med den oprindelige udformning.

T483-1-1892

Facadeopstalt, situationsplan og tværsnit af arkitekt Emil Schwanenflügel 1892.