bbrnr

450-5484810-1

Bygning i en etage med risalitter med gavlkviste over til begge sider. Facader i blankt rødstens murværk, i underetagen høje smalle faldbuede vinduer og i gavlkvisten vinduer i en tredobbelt rundbueblænding. Under det høje skifertag en kamtakket taggesims. Gavlen mod øst har en markant udformning med hovedindgang ad høj stentrappe i et tårnagtigt midterfelt; også her er der høje smale vinduer og i overetagen dobbelte rundbueblændinger.

Opført som menighedshuset ”Saron” i 1891 (Trap 1926 oplyser årstallet 1891, og på kortet over Nyborg 1891 er huset indtegnet). Gavlens status som hovedfacade tyder på at man i 1891 har kendt planen for den kommende Birkhovedvej, selv om Birkhovedbroen først blev bygget 1895.

En flot og statelig offentlig bygning, velholdt og godt behandlet. Bagarealet kan godt indgå i en eventuel åbning af området mod voldgraven.