bbrnr

450-5484831-1

Forhus i to etager, seks fag. Facade i blank rødstens mur med hvide båndgesimser og indfatninger om vinduer og hoveddør. Muret taskekvist over de to vestligste fag; skifertag med stor tagkvist. Over facaden ses i murankre indskriften Oprettet 1851.

Et pænt, neutralt historicistisk hus, opført 1894 af smedemester P. G, Grønning. I 1916 overtaget af Niels Egebjerg, redaktør på Nyborg Avis. Årstallet på facaden henviser til Nyborg Avis. Pænt tidstypisk bygning. Tagkvisten kunne ved lejlighed erstattes af to mindre kviste af traditionel udformning.