bbrnr

450-5484834-1

Forhus i to etager, fem fag med lavere tilbygning i øst. Huset er opført 1894 af købmand V. Bøttern med facade i blankt gulstens murværk med murbånd i røde sten, over gråpudset sokkel. Taggesims med konsoller; skifertag med to tagkviste. I vestgavlen et nyere altanvindue.

Rimeligt bevaret ejendom trods de lidt forkert dimensionerede termovinduer. Baghuset med garageporte, muret med træoverbygning, opført 1920, er ikke bevaringsværdigt og kunne nedrives ved en eventuelt kommende åbning af karréen mod voldgraven.