bbrnr

450-5484784-1

Hovedfløj i to etager, ti fag; indgange i risalitfag med kvistgavle over. Facader i blankt gulstens murværk med bånd i røde mursten. Under anden etages vinduer samt under kvistgavlene takkede og rundbuede blændingsfriser. Gavle med samme arkitektoniske udstyr, i gavlen mod vest et felt med indskriften Borger- og Haandværker-Stiftelse. Skifertag med tagudhæng, heri fem originale skorstene. Forhave med jernstakit.

En smuk og markant bygning, opført 1881 og flot placeret midt i den tidligere Prins Carls Bastion – men placeringen er som nævnt lidt forstyrret af gennembruddet af Ravelinsvej i 1935. Forhaven er fin og traditionelt anlagt – men bygningen kunne godt indgå i en stærkere markering af bastionen med åbning af arealet til alle sider.