bbrnr

450-5484745-1

Forhus i tre etager, syv fag. Enkel facade med kordongesimser under vinduesrækkerne, nu hvidmalet, tidligere formentlig i blank mur.

Baghus i tre etager med trappeopgange i to siderisalitter, der afsluttes med frontoner. Facader i røde sten, sydfacaden mest repræsentativ med underetagen udført i kvaderfugning, buestik i cementpuds over vinduerne og blændingsfrise under taget.

Forhuset er opført 1875 som lejekaserne i tre etager af Madame Albertine Hansen, i 1898 købt af restauratør Hans Poulsen på betingelse af, at bygningen kunne antages til soldaterkvarter, hvilket den øjensynligt blev. Således etableredes Poulsens Kaserne i 1898 med ombygning af forhuset og opførelsen af baghuset til kaserne.

Poulsens Kaserne eksisterede til 1913, hvor garnisonen forlod Nyborg. I 1915 blev ejendommen afhændet til snedkermester H.P. Hansen, der ombyggede de to kasernebygninger til boliger. Bygningskompleks af en vis historisk interesse, men uden sammenhæng med den øvrige bebyggelse.