bbrnr

450-3000-3

Bygning i to etager med murværk og tag i rødt tegl. Hovedfacaden mod vest har midterrisalit, hvorover en gavlkvist med svungne flunker og trekantfronton. Store sprossede ”palævinduer” samt hovedindgang omgivet af en pilastersmykket portal. I frise over anden etage står ANNO MCMXVI – byggeåret 1916. Gavlen mod Nørrevoldgade er udformet med et selvstændigt gavlkvistparti opbygget omkring et gennemgående skorstensparti, mens facaden mød øst er en enkel udgave af vestfacaden med risalit og gavlkvist; i kvisten et stort rundbuet vindue. I det indre et meget smukt trappeparti med smedejernsgelændere og murede hvælvinger båret af en muret søjle med granitkapitæl. Mod nord en fin lille muret lokumsbygning med tegltag, der i dag fungerer som offentlige toiletter. Mellem denne og hovedbygningen en nyere garage. Bygget som østfløj til den tidligere Nørrevold Skole, hvis ældste bygninger, som nu er nedrevet, var fra 1875. Bygningen er en af arkitekt August Coldings allersmukkeste bygninger og er særdels bevaringsværdig. Bygningens omgivelser bør – især mod øst indrettes, så de passer til den fornemme bygning. Toiletbygningen mod nord kunne endvidere frilægges ved fjernelse af den nyere garagebygning.