bbrnr

450-5484736-1

Enetages længebygning på høj kælder. Kælderetagen pudset og gråt malet; resten af bygningen pudset og gult malet med hvide hjørnelisener og murbånd ved tag og gavle. Sydgavlen mod Nørrevoldgade er opdelt i to rundbuede blændinger og derover et rundt felt. Tegltag med en række gavlkviste med hvidmalet træværk.

Oprindelig en ladebygning tilhørende Slotsmøllen. Den blev opført 1873 i én etage med skifertag og betonydervægge ført til fast bund, hvorved betonfacaden mod vandløbet fik en højde på 12 alen (7,6 m). Bygningen med tilhørende parcel, matr. nr. 430b samt 437b, blev i 1893 afhændet til tobaksfabrikant Carl Ellis Thuesen, og i skødet tinglyst 20/3 1893 fremgår, at østfacaden mod vandløbet var tilbygget et træskur med vandhjul, og at der i haven var et vandspringsapparat, et udsigtslysthus samt en 13 alen lang træbro over vandløbet. Formodentlig blev vandspringsapparatet drevet af vandhjulet, med oplysninger herom savnes.

Af brandtaksationen 1896 fremgår, at Thuesen da havde indrettet en havestue i bygningens nordvestlige hjørne og anvendt den øvrige bygning til magasin. I 1933 blev bygningen afhændet til malermester Raymond Christoffersen, som ombyggede den til beboelse og malerværksted og gav den sin nuværende "villastil".

Bygningen er i kraft af sin historie og beliggenhed bevaringsværdig, da den samtidig ikke hindrer en retablering af voldkronerne vest og øst for bygningen.