bbrnr

450-2972-7

Erhvervsbygninger i flere lag; forrest mod gaden en længe med muret og lyst malet facade mod Nørrevoldgade, tækket med eternit og med træbeklædt gavl mod vest. Komplekset, der består af tidligere industribygninger, er ikke bevaringsværdigt i sig selv og bør indgå i en plan for tydeliggørelse af voldanlægget.