bbrnr

450-5483968-1

Bygning i to etager, fem fag med gult pudsede og refendfugede facader til alle sider over høj tjæret sokkel. Under anden etages vinduer en hvidmalet profileret båndgesims samt taggesims med dværgkonsoller. Helvalmet skifertag med to skorstene. Mod havnen hovedindgang ad en granittrappe med fine støbejernsgelændere til mørkegrøn dobbeltdør med bossagefyldninger og ovenlys med sprosser i vifteform.

Toldkammerbygningen er opført 1856-57 efter tegning af arkitekt Carl August Møller (1805-65).  Toldkammeret på Nyborg Havn fungerede i denne bygning til 1971, hvorefter den blev solgt til privateje.