bbrnr

450-5483956-1

Forhus i to etager, opført i bindingsværk til begge sider med kraftig muret taggesims mod Havnegade og taggesims af træ mod gården. Grundmuret vestgavl med båndgesims og gennemgående taggesims i mansardhøjde, og i murfladen er indsat halvrunde støbejernsvinduer med dekorativt sprosseværk. Mod Havnegade og gården er indsat hvidmalede termovinduer, i overetagen med de oprindelige skodder.  Teglhængt mansardtag med tagkviste i mansarden.

I området lå fra 1762 Det grønlandske Kompagni med sine bygninger, men tilsyneladende er disse blevet nedrevet efter kompagniets opløsning i 1778, og området blev 1780 solgt til skibsbygmester Bonne Bonnesen. 1791 ejedes pladsen med nye bygninger af købmand Rosenvin og tilhørte den Rosenvinske Gaard i Korsgade 4 – men det nuværende pakhus er opført af købmand Ole Bernt Suhr i 1835.