bbrnr

450-1448-1

Bygning med facaden mod vest og gavl mod Havnegade, fire fag, en etage med bred gavlkvist over vestfacaden. Gulkalkede mure og hvid taggesims, der i gavlen fortsætter som båndgesims, samt hvide vinduesindfatninger. I gavlkvisten et trefags vinduesparti med dør til altan med støbejernsgelænder, båret af støbejernssøjler. Gavlkvisten afsluttes foroven af en halvrund fronton; heri et felt med initialerne R J B. Afvalmet tegltag med skorsten.

Opført 1842 som hovedbygning til Rasmus J. Bonnesens skibsbyggeri. Fungerede fra 1886 til 1970´erne som havnefogedbolig, solgt til privateje 1981 og restaureret 1991. Et meget fint anlæg i tæt forbindelse med mansardpakhuset Havnegade 6.