bbrnr

450-5485874-1

Bygningskompleks i en og to etager, opført 1895 og bestående af flere elementer: Mod øst en toetagers tårnlignende bygning, derefter en bredere enetagers bygning med kamtakkede gavlstykker mød øst og længst mod vest en tværbygning med helgavle i nord og syd. Hele bygningskomplekset er gulkalket med hvide detaljer, heriblandt kraftige taggesimser med buefriser, vinduesindfatninger og murblændinger.

Opført som havne- og dampskibskontor og fungerede i mange år som hovedkontor for D.F.D.S. – i dag ombygget til restaurationsformål med en ny indgang mod vest med baldakin og rund kobberklædt kvist over.

Bygningen har trods ombygninger bevaret sin karakter af repræsentativ historicisme og danner en fin helhed sammen med toldboden og den gamle havnefogedbolig, Havnegade 4.