bbrnr

450-5484036-1

Institutionsbygning, opført i vinkel med facader i gule sten, hvidt træværk og store afvalmede tage. Et i sig selv pænt nybyggeri, men samtidig et byggeri, der ikke lever op til den centrale placering som ”port” til den gamle bydel, til Nørrevoldgade og Nyenstad.

Det kan undre, at man ved gennemførelsen af Nyenstad-projektet ikke også sørgede for en arkitektonisk tilfredsstilende afslutning af hele området mod øst.