bbrnr

450-5483974-1

Forhus i to etager, fem fag, grundmur. Facaden lyst gråpudset med sorttjæret sokkel og profileret taggesims. Tegltag med ovenlysvinduer og en skorsten.

Et enkelt klassicistisk hus fra årene omkring 1833.