bbrnr

450-5483973-1

Forhus på tre fag, to etager, grundmuret. Hvidmalet facade med kordon- og taggesims, tegltag med ovenlysvindue.

Vellykket nybygning opført 1983 midt i den gamle husrække.