bbrnr

450-5484061-1

Forhus på tre fag, to etager. Til begge sider bindingsværk, til gaden med dobbelt stænderværk. Indgang ad fyldingsdør med ovenlys, dekoreret med sprosseværk. I gården et fint lille udhus/ lysthus i bindingsværk med afvalmet tegltag. 

Et fint hus, der hænger sammen med gården Skippergade 26. Ejendommen angives i Grundtaksten 1683 som en bod med tilliggende bleghave tilhørende De Fattige. Fattigvæsenet solgte 1770 bleghaven til slagter Peder Pedersen, se Skippergade 26A. Den bod, der nævnes 1683, beskrives i brandtaksationen 1761 som et forhus på fire fag bindingsværk i to etager. Den gang var et fag blot en målenhed på omkring to alen, og ikke udtryk for antal stolper og tavler i bindingsværket, og det angivne hus formodes at være det samme, som det nuværende hus i Skippergade 26. Husets alder lader sig næppe bestemme, men det skønnes groft at være opført i 1600.