bbrnr

450-5483991-1

Stort forhus i tre etager, seks fag grundmuret. Facaden er i underetagen pudset og kvaderfuget, men står i overetagerne i blank rød mur. Kordongesims over stueetagen samt båndgesims under tredje etages vinduer og profileret taggesims. Pudsede og profilerede indfatninger om overetagernes vinduer; tegltag med to skorstene.

Et enkelt og gedigent hus opført 1895 som lejekaserne, og næsten intakt bevaret. Før 1895 lå her et toetagers bindingsværkshus opført 1859 på en ubebygget havegrund.