bbrnr

450-5483988-1

Forhus i to etager, tre fag, grundmuret. Underetagen pudset og refendfuget, foroven kordongesims; overetagen står i blank mur.

Huset er opført på en ubebygget havegrund i 1840 i én etage med grundmuret gadefacade; i 1898 helt eller delvist blev nedrevet og erstattet af det nuværende hus. Tidstypisk lidt forsømt ejendom.