bbrnr

450-7089361-1

Forhus i to etager, syv fag, grundmur. Facaden pudset og malet med hvid båndgesims og profileret taggesims; tegltag med skorsten. Bagsiden står i bindingsværk; sidehus ligeledes i bindingsværk, i to etager med lukket svalegangsforbindelse til forhuset. I baghusets underetage dekorerede støbejernsvinduer.

Opført i slutningen af 1700-tallet, oprindeligt som to småhuse, der i 1810 blev sammenlagt til én ejendom. I 1851 blev de to forhuse erstattet af det nuværende med grundmuret gadefacade.

Fin intakt facade og spændende gårdinteriør med bindingsværk overalt. Sidehuset med støbejernsvinduerne er formentlig en stald, om- eller nybygget omkring 1851 af avlsmand Jens Larsen.