bbrnr

450-5483979-1

Forhus i to etager, fem fag, grundmuret. Facaden gråpudset med hvid båndgesims og profileret taggesims. Indfatninger omkring yderfagenes vinduer i anden etage. Tegltag med to ovenlysvinduer og en skorsten.

Pænt senklassicistisk hus fra tiden omkring 1850; stueetagen tilsyneladende ombygget i nyere tid i forbindelse med nedlæggelse af butik, med fortjenstfuld retablering af den oprindelige faginddeling.