bbrnr

450-5483977-1

Forhus i to etager, seks fag, mod gaden helt grundmuret, mod gården med rester af bindingsværk i stueetagen. Facaden grå med hvid kordongesims og profileret taggesims, vinduer med hvide sålbænke. 

Stilfærdigt og smukt hus, der indtil 1877 bestod af to små bindingsværkshuse, Østervoldgade 59 og 61. Østervoldgade 59 blev ombygget og 61 nedrevet, og ud af det kom i 1877 to ens huse i to etager med grundmurede gadefacader. Disse to huse blev i 1887 samlet under ét, men er fortsat delt i to matrikler. Facaden er således fra 1877, men resterne af bindingsværk – bl.a. med en stolpe med tidligere gennemstukket bjælkehoved – er en rest af Knud Rasmussens lejeboliger, hvis østligste to huse var bygget før 1761.