bbrnr

450-5484063-1

Forhus på fire fag, en etage til gaden med gavlkvist over to fag, to etager til gården. Brunmalet bindingsværk til begge sider, tavl i blank mur. Under vinduerne mod gaden dobbelte skråbånd, i stolperne gennemstukne bjælkehoveder samt i kvisten skråbånd og vindskeder.

Ejendommen angives i Grundtaksten 1683 som en bod tilhørende byfoged Hans Bertelsen, i brandtaksationen 1761 beskrevet som et forhus på fire fag bindingsværk i én etage. Husets alder lader sig næppe bestemme, men det skønnes groft at være opført i 1600.

I 1920´erne gennemgribende restaureret og fornyet af murermester Kjellerup, der samtidigt arbejdede med restaureringen af Nyborg Slot. Bagsiden ombygget og forhøjet i nyeste tid. Trods den næsten 100 % fornyelse i 1920´erne et bevaret eksempel på de mange små boder, der blev opført i renæssancen i Nyborgs sidegader.