bbrnr

450-5484069-1

Forhus i to etager, tre fag grundmuret, opført 1883. Facade gulmalet med kordongesims, i anden etage to trefags vinduer. Tegltag, og over facaden en tofags helvalmet muret kvist, under tagene profilerede taggesimser med tandsnit. Sidehus med vaskehus og skorsten.

Et lidt uregelmæssigt, men meget originalt bevaret hus, bl.a. med en meget fin dobbelt fyldingsdør.