bbrnr

450-5484072-1

Lille hus på tre fag, to etager, grundmuret, opført 1860. Facade vandskuret og malet, hvid kordongesims og taggesims. Tegltag med lille skorsten; bagside med altan ud for anden etage i hele husets bredde.

Fint lille hus. Var i 1683 en bod for ”de fattige”.