bbrnr

450-5484073-1

Begge forhuse består af to etager, syv fag og grundmuret. Pudset og gulmalet facade med profileret taggesims, sålbænke under alle vinduer samt sokkel af granitkvadre. Tegltag med gamle skorstene. På bagsiden med fritrapper til anden etage.

Er meget fine og velbevarede huse. Disse to huse bestod i 1700-tallet af to matrikler med bindingsværkshuse i én etage på hhv. 4 og 12 fag, i 1794 samlet til ét på 16 fag. Omkring 1862 blev Skippergade 2 ændret til et grundmuret hus i én etage, i 1880 forhøjet til to etager. Samme år, 1880, blev Skippergade 4 erstattet af det nuværende grundmurede hus i to etager.