bbrnr

450-3031-1

Forhus i to etager, i overetagen faginddelt. Facaden pudset og malet.

En bygning, som bærer præg af mange ombygninger, var således i 1919 et malerværksted i én etage med butiksrude i gavlen mod Nørrevoldgade, i 1949 udbygget af farvehandler Østergaard Jensen til dobbelt bredde mod Nørrevoldgade med to store butiksruder, i 1953 forhøjet til nuværende to etager. 

Facaden passer dårligt til gadens helhed af rødstens ejendomme.