bbrnr

450-5483972-1

Hjørnebygning i tre etager med fire fag mod Skippergade og syv fag mod Adelgade samt afrundet hjørnefag. Over en pudset sokkel står facaderne i blank mur med vandrette hvide bånd, og også bagsider og gavle står i blank mur. På facaderne afsluttes alle vinduer og porten foroven af en kurvehanksbue, som er markeret med tre hvide slutsten. Tegltag uden kviste og skorstene.

Ejendommen er opført 1857 af kommerceråd og vinhandler J. F. Schalburg på grunden, hvor det gamle postgård havde ligget. Hjørnebygningen, der blev kaldt "Den røde Gård" er formodentlig byens første historicistiske hus i røde sten tegnet af bygningsinspektør, arkitekt Carl August Møller, der tillige i samme periode tegnede Toldbygningen i Havnegade 2.

Hjørnebygningen er en af de allertidligste eksempler på bygninger i nyrenæssance i landet, opført få år efter at de store arkitekter Meldahl og Herholdt havde bygget de første herregårds- og villabygninger i renæssance – og før nyrenæssancen slog igennem i København med ”Lille Rosenborg” på Frederiksberg 1857.