bbrnr

450-5484298-1

Sidefløj til Korsbrødregade 2, syv fag, to etager, rødt murværk med sten i renæssanceformat og mod Adelgade 3 renæssancegavl med svungne murkamme og krenelleringer som gavlen på Korsbrødregade 4. Hvidmalede seksrudede vinduer, i stueetagen sat i fladbuede blændinger; desuden hovedindgang ad høj stentrappe samt port med rundbuet overkant.

Nyere side- og baghus i to etager, gult pudset med sprossede jernvinduer og dekorative murankre med lavt tegltag samt nedkørsel til garage fra gården. Dertil kort forbindelsesbygning til østenden af Korsbrødregade 2 med høj trappe foran, etage med gamle bindingsværksstolper samt tegltag med taskekvist i bindingsværk.

Opført 1613-14 af kgl. skriver Anders Hansen og forsynet med et trappetårn med snoet spir placeret på facaden mod Adelgade. Dette trappetårn er vist på et kobberstik fra 1749 men ikke omtalt i byens første brandtaksation 1761, og det må derfor anses for nedrevet i den mellemliggende periode.

Restaureret efter Første Verdenskrig; ved den lejlighed blev bagsiden med svalegang og renæssancebindingsværk erstattet af en muret bagside. Nye side- og bagbygninger opført i 1931 for Nyborg Ægforretning A/S. Butik i de to sydligste fag erstattet af to vinduer i nyeste tid.