bbrnr

450-5484294-1

Forhus i to etager, fem brede fag, grundmur og tegltag. Mod Korsbrødregade står facaden mest i munkesten, men de øverste skifter er udført i flensborgsten, lagt i røde og gule striber. Hvidmalede seksrudede vinduer samt indgang i blænding ad dobbelt fyldingsdør med dekorativt ovenlys.

Mod haven står huset i den østlige del i munkesten med fladbuede blændinger, mens den øverste del og de vestlige fag står i stribet flensborg-murværk.

Bygningen har været præstegård siden middelalderen, og er måske Danmarks ældste præstegård. Den østlige del indeholder et middelalderligt stenhus, som o. 1400 blev opført med gavlen mod kirken. I 1500-tallet er tilføjet en sidebygning langs Korsbrødregade; o. 1750 blev tilføjet en tilbygning (nedrevet 1908) og i 1862 blev hele huset ”harmoniseret” og forhøjet med pudset facade i senklassicistisk stil. Restaureret 1908. En spændende bygning med mange historiske lag.