bbrnr

450-3711-1

Etagehus i tre etager, facade i rødstens blankt murværk. Over to etager en afrundet karnap, indgangsdør med indfatning og taggesims med tandsnit. Tag med taskekvist i bindingsværk.

Den sydligste af rækken af store rødstensejendomme, opført ved gadeudvidelsen af Nørregade 1916. Vinduerne bør udskiftes til hvide opdelte og sprossede vinduer; brun farve til rødt murværk virker tungt og lidt kedeligt.